Auto-moto Pro muže

Dopravní značky: Kdy vznikly a co jste o nich netušili?

Při cestování autem nám dělají společnost téměř na každém metru. Lemují krajnice cest a zajišťují bezpečnost i plynulost provozu. Někdy jsou umístěny poněkud nešťastně, ale obecně by bez nich zavládla anarchie. Ať se nám to líbí, nebo ne, dopravní značky potřebujeme. A protože se staly nedílnou součástí našeho denního života ve městě i mimo něj, není od věci, vědět o nich více, než „jen“ to, co znamenají.

Historie značení sahá do starověku

Dopravní značení dnešního typu se rozšířilo ruku v ruce s nástupem automobilové éry. Ještě předtím se ale v dobách antického Říma využívaly milníky a v pozdějších staletích směrové ukazatele. Samozřejmě nešlo o značky s jednotnou podobou, jak je známe dnes. Přesto je můžeme pokládat za předchůdce těch dnešních.

Každý pes jiná ves

Vraťme se však do doby automobilismu. První značky měly podobu varovných cedulí, ale zdaleka ne všichni řidiči se v nich vyznali – iniciativy se proto ujal italský autoklub a požádal úřady o vytvoření standardizovaného systému. Italové však měli smůlu, jejich přání bylo vyslyšeno až o několik dekád později. První čtyři jednotné dopravní značky zavedli Britové. Měly kruhový a trojúhelníkový tvar, byly bez textu a skutečně připomínají značení dnešního typu.

První dopravní značení Praha bylo zaváděno systematicky od třetí čtvrtiny 19. století. Výstražné značky se začaly používat v roce 1910 a jejich kodifikace proběhla v roce 1935.

Výroba není jednoduchá

Dopravní značky procházely v průběhu celého minulého století vývojem. Současná výroba je velmi sofistikovaná, podléhá množství přísných norem a její nedílnou součástí je např. kontrola odstínů barev pomocí spektrofotometru a retrometru. Cena závisí na konkrétním typu značení, obecně se pohybuje od několika set korun až po částku kolem dvou set tisíc korun – tolik stojí nejdražší proměnné značky se světelnými diodami.

Výroba značek probíhá na objednávku pro Ředitelství silnic a dálnic i pro soukromý sektor. K zavedeným prodejcům patří dopravní značení – Topznak. Firma se kromě prodeje zabývá také pronájmem a realizací vodorovných značek.

Leave a Comment