Bydlení

Tlumiče hluku: Opatření, díky kterému splníte zákonné normy

Legislativa je neúprosná. Většina zákonů však přeci jen má své opodstatnění. Patří k nim i nařízení, které souvisí s maximální povolenou hladinou hluku. V mnoha lokalitách se úroveň hluku průběžně zvyšuje a zákony se tento snaží regulovat. Provozovatelé výrobních areálů, kancelářských komplexů a dalších míst musí nadměrnou produkci snížit pomocí tlumičů hluku. Jinak se vystavují riziku nemalých pokut, které mohou být pro firmu i likvidační. Nadměrná hlučnost není příjemná pro zaměstnance, ani obyvatele bezprostředního okolí.

Pokud se problém týká i vás, máte jedinou možnost – obrátit se na specialisty, kteří se postarají o měření hluku a provedou případná opatření vedoucí ke snížení hladiny hluku na zákonem stanovenou úroveň.

K renomovaným firmám patří SAI ATIS s.r.o., která se chlubí mezinárodním oceněním TOP RATING. Společnost provádí akustické měření a instaluje tlumiče hluku v rámci celé České republiky a realizuje zakázky i v zahraničí.

Odhlučnění krok po kroku

Jak spolupráce s odborníky ze SAI ATIS probíhá? Dostaví se na na místo, kde je třeba provést měření hluku. Naměřené hodnoty použijí k vypracování akustické studie a poté vám navrhnou optimální řešení.

Odhlučnění se obvykle dosahuje pomocí tlumičů hluku a protihlukových krytů. Tato opatření vedou ke snížení hladiny hluku až na zákonem stanovené limity. SAI ATIS volí tlumiče hluku tak, aby plně odpovídala specifickým podmínkám provozu, a to jak po funkční, tak i estetické stránce. Firma zajišťuje dodávku a montáž. Nakonec provádí další měření hluku a výsledek porovná s původními hodnotami.

Proč právě SAI ATIS?

SAI ATIS působí v oboru mnoho let a nabízí kvalitní řešení pro menší i větší zákazníky. Další informace o službách a ukázky realizací najdete na www.sai-atis.cz.

Leave a Comment