Zdraví a lifestyle

Reflexní vesty zachraňují životy. Jsou ale povinné?

V sobotu 20. února 2016 vešla v platnost novela zákona o silničním provozu, na základě které musí chodci povinně nosit reflexní prvek vždy, když se za snížené viditelnosti pohybují mimo území obce. Reflexní prvky zpočátku rozdávala policie, nyní si je musí každý opatřit na vlastní náklady. Není však třeba nadávat, ceny jsou zanedbatelné, přínos nezpochybnitelný.

Cílem zákonodárců byla zejména prevence smrtelných a vážných nehod, ke kterým poměrně často dochází zcela zbytečně – z důvodu, že řidič za špatné viditelnosti nepostřehne chodce včas. V období let 2012 až 2015 zemřelo na silnicích přes pět set lidí, z toho více než polovina v noci, protože nebyli vidět.

Bez reflexních prvků jsou chodci „neviditelní“

Jak může reflexní prvek zachránit život, je patrné z následujících hodnot. Řidič vidí za tmy chodce v černém oblečení na cca 18 metrů. Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí kolem 70 kilometrů za hodinu, musí řidič provést úhybný manévr za méně než vteřinu. To je vzhledem k reakční době nereálné, leda by šlo o někoho s nadpřirozenými schopnostmi. Člověk z masa a kostí se za tak krátkou dobu chodci vyhnout nemůže. Kdyby však nosil reflexní prvek, řidič ho zaregistruje mnohem dříve – až na 200 metrů, což je plně dostačující vzdálenost k bezpečnému manévru.

Jak je to s povinností?

Chodci jsou tedy povinni nosit reflexní prvky vždy, když se pohybují mimo obec za snížené viditelnosti. Může to být v noci, ale také za mlhy, šera apod. Povinnost se vztahuje na místa, která nejsou osvětlena veřejným osvětlením.

Nemusí se přitom jednat o vestu, stačí jiný prvek z retroreflexního materiálu – například pásek. Přesto je reflexní vesta pro dospělé nejlepší volbou, a to jednoduše proto, že má mnohem větší retroreflexní plochu.

Za nedodržení této povinnosti mohou policisté chodce pokutovat až do výše 2000 Kč blokově a úředníci od 1500 do 2500 Kč ve správním řízení. To je mnohonásobně více, než jaká je pořizovací cena reflexních prvků. Přesvědčit se o tom můžete na www.altima.cz.

Leave a Comment