Skvělé tipy

Pojďte zpátky do školy – studujte online třeba MBA

V době, kdy má vysokou školu každý, ztrácí toto vzdělání na síle. Záleží pak i na tom, jakou školu jste studovali, a ještě větší význam má další vzdělávání. Nejen doktorandské, ale pokud jste v řídící pozici, usilujete o ni, nebo podnikáte, má význam především manažerské vzdělávání. Tím je zejména studium MBA.

Studium MBA nastartuje vaši kariéru i podnikání

Školy nás stále připravují spíše po teoretické stránce, navíc velice úzce v našem oboru. Studentům chybí podnikatelské zkušenosti, znalosti managementu, personalistiky, právní znalosti i další dovednosti, bez kterých se pak reálně ve firmě, zejména pokud chceme zaujmout místo v managementu, nepohneme z místa. Stejně tak nám tyto znalosti chybí i tehdy, pokud se rozhodneme vrhnout se na vlastní podnikání. Zoufat však nemusíme. Řešením je neuniverzitní vzdělávání, které je mezinárodně certifikováno. S vystudovaným BBA, MBA, LLM či DBA uspějete nejen u nás.

Studium BBA, studium MBA, studium LLM i studium DBA je výhodou, i pokud chcete svoji kariéru zahájit v zahraničí. Zatímco naše vysokoškolské diplomy jsou v zahraničí obvykle pouhým cárem papíru, zmíněné tituly z manažerského vzdělávání jsou celosvětově uznávanými a platnými. Všechny je můžete studovat na OBEI.

OBEI patří mezi nejprestižnější instituce v oblasti manažerského vzdělávání

Má platnou mezinárodní certifikaci IACBS, takže s diplomem z této školy bude vaše studium uznáno i kdekoliv za hranicemi. A svoji vysokou prestiž má samozřejmě i u nás. Přitom paří mezi nejlevnější.

Celé studium lze absolvovat online

Škola má propracovaný online výukový systém a kvalitní výukové materiály. Nemusíte se obírat o volný čas docházením na semináře. Ani tím komplikovat život své rodině. Celé studium lze absolvovat 100% online, což je navíc v dnešní době koronavirových omezení určitě vítáno. Studium je individuální, což začíná už tím, že jej můžete zahájit kdykoliv. Neexistuje žádný začátek školního roku ani začátek semestru. Průměrná délka studia je 8 měsíců u BBA, 10 u MBA, 9 u LLM a 13 u DBA.

Leave a Comment