Bydlení

Kdy se vám budou hodit geodetické práce?

Potřebujete zaměřit pozemek? Vypracovat podklady pro projektanta? Uvedené činnosti představují jen zlomek toho, co pro vás může udělat geodet. Geodézie je komplexní obor, který zasahuje snad do všech odvětví současného stavebnictví. Bez geodetů by nebylo možné realizovat rodinné a bytové domy, developerské projekty a další stavby.

Co zahrnuje inženýrská geodézie?

Inženýrská geodézie neboli inženýring označuje soubor činností, jako jsou zaměření pozemku, vytyčení staveb a hranic pozemku, skutečné provedení stavby a zajištění odpovědného geodeta.

K nejpoptávanějším službám patří zaměření pozemku, které je nezbytné pro přípravu projektové dokumentace. Projektant se neobejde bez aktuálního zákresu hranic parcely, přesně zakreslených inženýrských sítí a polohopisných/výškových údajů. Výstupy od geodetů jsou v klasických formátech a v případě potřeby i v podobě 3D modelu.

Geodeti jsou zapotřebí také při zaměřování stavebních konstrukcí v rámci rekonstrukce. Díky špičkové technice (3D mobilní laserové skenování) pracují velmi rychle a s důrazem na maximální detaily.

Geometrický plán

Kdy je zapotřebí geometrický plán? V Katastrálním zákoně je prezentován jako nedílná součást listin, které jsou zapotřebí pro zápis do katastru nemovitostí (za předpokladu, že se bude předmět zápisu evidovat do katastrální mapy). Jedná se tedy o přílohu dokumentu.

Geometrický plán je vyžadován při vyznačení budovy, rozdělování pozemku, změně hranic pozemku, vyznačení věcného břemene apod.

Chcete se dozvědět více?

Geodetické služby zahrnují také vyhotovení půdorysu, řezu či podhledu, pasport budov, prohlášení vlastníka a další činnosti. Chcete-li mít jistotu kvalitně odvedené geodetické práce, obraťte se na odborníky z Geo-5. Firma je na trhu přes čtvrt století a zabývá se také realitními službami. Více na www.geo5.cz.

Leave a Comment