Finance Skvělé tipy

ESG strategie je pro úspěch firem nezbytná

Finanční ukazatele již nejsou jediným indikátorem úspěchu podniků. S rostoucím voláním po udržitelném a společensky odpovědném růstu vidíme, že stále více organizací přijímá environmentální, sociální a správní cíle, aby splnily očekávání zákazníků a investorů. Tato kritéria se souhrnně nazývají ESG – Environmental, Social and Governance. Vykazováním ukazatelů ESG společnost zveřejňuje, jak definuje a měří svůj dopad a užitečnost ve třech oblastech: životní prostředí, sociální oblast a odpovědná správa a řízení společnosti.

Udržitelnost není pouze výhoda, ale nutnost

Společenská odpovědnost organizací a snaha o větší udržitelnost se stávají hlavním hnacím motorem pro zásadní transformace některých odvětví. Tato témata se také ujala u veřejnosti, která jim začíná přizpůsobovat svá nákupní rozhodnutí. Pro mnoho lidí totiž již není důležitá pouze kvalita a cena produktu, který si kupují, nýbrž také to, jaká je jeho uhlíková stopa a zdali byl vyroben a distribuován v souladu s principy udržitelného rozvoje. Díky tomu se společensky odpovědné podnikání začíná organizacím vyplácet. Firmy mající jasné ESG strategie mají větší tržby, jsou zajímavější pro investory a roste i jejich tržní kapitalizace.

Strategie udržitelnosti proto není pro firmy jen výhodou, ale nutnost. Nefinanční reporting je pro mnoho velkých společností již povinný. Od roku 2023 bude nefinanční vykazování nově povinné také pro všechny firmy nad 250 zaměstnanců s obratem přes 50 milionů eur. Pro firmy, které ESG principy neuplatňují tak nebude hrozit jen ztráta obliby zákazníků, podíl na trhu, ale také regulatorní postihy a ztráta atraktivity pro investory.

Jak fungují environmentální, sociální a správní kritéria (ESG)

Myšlenka environmentálních, sociálních a správních postupů (ESG), byla představena již v 70. letech 20. století. V posledních několika letech se však tato praxe stala povinností. Stále více investorů projevuje zájem investovat peníze do organizací, které se chovají odpovědně a udržitelně. Firmy podnikající na základě ESG strategie definují své priority různě. V oblasti životního prostředí mohou usilovat skrze výpočet uhlíkové stopy společnosti o snižování svého dopadu na klimatickou změnu, využívají obnovitelných zdrojů energie či zavádění prvků cirkulární ekonomiky. Mohou se také soustředit na dodržování etických dodavatelských vztahů, diverzitě a inkluzi, vzdělávání zaměstnanců či lepší informovanost zákazníků.

Leave a Comment