Skvělé tipy

V krokodýlí ZOO v Protivíně se podařil odchov gaviálů indických

Cílem a největší chloubou zoologických zahrad bývají chovatelské úspěchy, a to zejména kriticky ohrožených druhů zvířat. V květnu tohoto roku se takový odchov podařil v krokodýlí ZOO v Protivíně. Jako v jediné ZOO na světě se zde totiž vylíhla mláďata gaviálů indických mimo tropické pásmo.

Krokodýlí ZOO v Protivíně je oblíbeným cílem mnoha návštěvníků. Lidé si zde totiž mohou prohlédnout živočichy, kteří zde žijí již od pravěku. V rámci nové expozice určené zejména pro školy pak mohou návštěvníci vidět například karetu novoguinejskou, pravěké kostnaté ryby, ale také dermoplastické preparáty, lebky a kostry plazů, ptáků, savců a obojživelníků. Velice oblíbená je také expozice mláďat včetně inkubátorů.

Od soukromého chovu až k ZOO

Protivínské krokodýlí ZOO předcházel soukromý chov současného majitele Miroslava Procházky, který své první zkušenosti s chovem krokodýlů získal již ve svém mládí ve Stanici mladých přírodovědců v Písku. V roce 1996 se mu podařil odchov kriticky ohroženého krokodýla kubánského a v roce 2008 již přivítala své první návštěvníky krokodýlí ZOO v Protivíně.

Světový úspěch

Krokodýlí ZOO má nyní také světový úspěch. Podařilo se zde totiž odchovat kriticky ohrožené gaviály indické. V květnu tohoto roku se v ZOO vylíhlo celkem 14 zdravých mláďat, a to jako v jediné ZOO na světě mimo tropické pásmo.

Další zajímavosti

Cílem ZOO je vystavovat všech 23 recentních druhů krokodýlů. Návštěvníci si zde ale mohou prohlédnout také jedovaté hady, karetku novoguinejskou nebo pravěké kostnaté ryby. Protivínská ZOO se také účastní 3 záchranných programů a její snahou je vytvořit pro kriticky ohrožené druhy krokodýlů ideální podmínky k rozmnožování. Více informací o ZOO naleznete na www.krokodylizoo.cz.

Leave a Comment