Bydlení

Umožňuje zákon vypouštění septiku na zahradu?

Zvažujete pořízení septiku, ale nejste si jistí ohledně platných zákonů – respektive netušíte, jestli se můžete dostat do problémů, když budete obsah žumpy vypouštět na zahradu? V minulých dekádách bylo takové nakládání s odpadní vodou běžné a nikdo se nad tím příliš nepozastavoval. Dnes však panuje jiná situace. Co můžete, a za co vám naopak úředníci mohou udělit tučnou pokutu?

Co že to ten septik vlastně je?

Septik je betonová nebo plastová nádrž, která se používá k čištění odpadních vod z domácnosti. Rozdíl mezi ním a žumpou či bezodtokou jímkou spočívá v přítomnosti několika komor (obvykle tří), jejichž funkce spočívá v oddělení hrubých nečistot. V žádném případě však nejde o dostatečný způsob přečištění – k tomu je zapotřebí kvalitní filtrační systém.

Jak na vypouštění septiku hledí zákon?

Z právního hlediska je to s vypouštěním septiku naprosto jasné. Dle zákona č. 254/2001 Sb. není dovoleno vypouštění septiku, jímky ani žumpy. Vývoz je nutné realizovat prostřednictvím provozovatele čistírny odpadních vod nebo osobou s potřebným oprávněním.

A to není vše. V roce 2021 vstoupila v platnost novela vodního zákona, která obsahuje následující ustanovení: “Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let.“

Hrozí za vypouštění septiku pokuta?

Je tedy zjevné, že likvidace odpadních vod formou vypouštění není dovolena. Majitelé si musí uchovávat doklady o vývozu, a to až 2 roky zpětně. Kdo platné zákony poruší, vystavuje se riziku pokuty ve výši 20 tis. Kč. Právnickým osobám pak hrozí pokuta až do výše 100 tis. Kč. A pozor – úředníci mohou hříšníky postihovat opakovaně.

Leave a Comment