Bydlení

Fotovoltaická elektrárna: Vyplatí se?

Využívání solární energie k výrobě elektřiny prostřednictvím fotovoltaických elektráren je stále populárnější pro domácnosti i podniky všech velikostí. V tomto článku jsme se zaměřili na to, proč se vyplatí do takových elektráren investovat, jaká je jejich rentabilita a jak financovat část nákladů pomocí fotovoltaických dotací.

Důvody pro pořízení fotovoltaiky jsou jasné. Za prvé se jedná o zdroj čisté energie, který je z hlediska ochrany životního prostředí stále důležitější. Elektřinu vyrobenou ze slunečního záření můžete využívat v domácnosti, ve firmě nebo dokonce v průmyslových procesech. Za druhé se jedná o investici, která vám může v budoucnu ušetřit značné náklady na energii. Díky fotovoltaické elektrárně tak můžete nejen eliminovat závislost na dodavatelích elektřiny, ale také snížit náklady na energii, jež byste jinak museli platit.

Z hlediska návratnosti investice však mohou být problémem vysoké náklady na pořízení a instalaci fotovoltaické elektrárny. Tyto však lze výrazně snížit prostřednictvím dotací, které jsou k dispozici pro instalaci solárních panelů. Tyto programy poskytují finanční pomoc až do výše několika desítek procent nákladů na instalaci fotovoltaických elektráren. Tyto dotace na fotovoltaiku ve výši až 301 500 Kč jsou k dispozici pro domácnosti i podniky. S ohledem na rostoucí počet zájemců je velmi pravděpodobné, že se výše státní podpory v budoucnu ještě o něco zvýší.

Vyplatí se fotovoltaika?

Díky státní podpoře se návratnost fotovoltaiky výrazně zlepšila – při současných cenách elektřiny a za předpokladu čerpání dotace se pohybuje kolem 4-5 let. Vzhledem k tomu, že ceny energií v posledních letech strmě rostou, se investice do fotovoltaické elektrárny jeví jako velmi rentabilní. Solární energie je navíc zcela zdarma, takže se náklady na výrobu elektřiny každoročně snižují. Díky garantované životnosti systému na 25 let, budete v plusu více než dvě dekády.

Nicméně snížení nákladů na energii je pouze jednou z výhod fotovoltaické elektrárny – další je pozitivní dopad na životní prostředí. Instalací fotovoltaiky snížíte svou závislost na fosilních palivech, která jsou nejen drahá a zároveň škodlivá pro životní prostředí. Systém minimalizuje produkci skleníkových plynů, a tím přispívá k zpomalení klimatických změn.

Pokud dáte fotovoltaické elektrárně zelenou, dostane se vám výhod finančního i ekologického charakteru. Při výběru vhodného typu a velikosti systému je však důležité zvážit několik faktorů, především kvalitu slunečního záření ve vaší lokalitě a dostupný rozpočet. Hledání vhodného systému vám usnadní fotovoltaický expert.

Není pochyb, že fotovoltaika se vyplatí. Čím déle budete s pořízením elektrárny váhat, tím později začnete šetřit energií.

Leave a Comment