Skvělé tipy

Práce na dálku: Novinky, které by vám neměly utéct

Novela zákoníku práce přináší několik novinek týkajících se práce z domova či práce na dálku neboli práce na home office. Pojďte se s nimi seznámit v článku AK Olomouc.

Práce na dálku musí být smluvně sjednána

Aby zaměstnanec mohl pracovat na dálku, je nutné nově uzavřít písemnou dohodu o práci na dálku se zaměstnavatelem. To platí i v situaci, kdy zaměstnanec pracuje na dálku pouze ojediněle. Práce na dálku musí být u nových zaměstnanců smluvně ošetřena ještě před tím, než začnou práci na dálku vykonávat.

Práci na dálku je možné ukončit písemnou dohodou zaměstnavatele se zaměstnancem ke sjednanému dni či písemnou výpovědi jednou ze stran z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu s patnáctidenní výpovědní lhůtou.

Jak to bude s proplácením nákladů?

Proplacení nákladů vzniklých při práci z domova, tedy například paušální částka za elektřinu, plyn či vodu, je poměrně složitější. Novela zákoníku práce umožňuje proplacení těchto nákladů zaměstnanci pracujícímu na dálku jeho zaměstnavatelem, avšak také umožňuje sjednat dohodu, že zaměstnanci právo na proplacení těchto nákladů nenáleží.

V případě proplácení nákladů vynaložených na práci na dálku je možné postupovat následovně:

l Úhradou prokázaných skutečných nákladů.

l Poskytováním paušálu stanoveným vyhláškou MPSV, která nyní počítá se sazbou 4,60 Kč za 1 hodinu práce z domova. Jedná se o náklad osvobozený od daně a pojistného obdobně jako cestovní náhrady.

l Dohodou se zaměstnancem, že nepožaduje žádnou náhradu nákladů.

Práce na dálku pro těhotné ženy a rodiče s dětmi

O práci na dálku mohou ze zákona nově žádat těhotné zaměstnankyně, rodiče pečující o děti mladší devíti let a zaměstnanci starající se o osoby závislé na jejich péči. Povinností zaměstnavatele ale není jim vyhovět. Svůj nesouhlas však musí oznámit a zdůvodnit písemnou formou.

Tato skupina osob může také požádat o práci na zkrácený úvazek. Jediným důvodem, proč jí nemůže být ze strany zaměstnavatele vyhověno, je, že vykonávání práce na zkrácený úvazek brání vážné provozní důvody.

Zaměstnavatelé nově nemohou těhotným ženám a rodičům s dětmi do jednoho roku nařizovat přesčasy.

Všechny zmíněné novinky jsou platné od 1. 10. 2023. Máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit na zkušené právníky, kteří vám je rádi zodpoví.

Leave a Comment